küpəgirən

küpəgirən
küpəgirən qarı folk. – hiylə, biclik, fırıldaq, ara vurmaq kimi işlərlə məşğul olan qarı (nağıllarda mənfi surət kimi işlənir). <Həkimbaşı:> Gör bir küpəgirən qarı tapa bilərsənmi? Ə. H.. Kənardan küpəgirən, işsiz, peşəsiz, avam və cahil qarılar meydanı daha da qızışdırardılar. H. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • küp — 1. is. Kürədə bişmiş sarı palçıqdan, gildən qayrılan iri saxsı qab. Su küpü. Bir küp sirkə. Küpü doldurmaq. – Mənim rəhmətlik dədəm burada yeddi küp qızıl basdırıb. «M. N. lətif». Pusqu üçün girdi küpün dalına; Çəkdi əlin bığına, saqqalına. S. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarı — is. 1. Qoca qadın, qoca arvad. Budur! Dünya görmüş o qarıya bax; Mənalı gözləri intizardadır. S. V.. Ayna qarının qolundan tutaraq yanına çəkdi. Ə. M.. 2. Arvad, zövcə. Qoca öz qarısı ilə kənddə yaşayırdı. – Əmiraslan baba uşaq kimi qızaraqızara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifritə — ə. 1) ifrit qadın; 2) küpəgirən qarı, cadugər qadın; 3) m. çirkin; xasiyyəti pis (əsasən qadın haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əcuz(ə) — ə. 1) qoca, qarı; 2) pis xasiyyətli, pis görünüşlü qoca, qarı; küpəgirən qarı; 3) m. fani dünya, qoca dünya, gidi dünya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəhənnəm — is. <ər.> 1. Bu dünyada günah işlər görmüş adamların öldükdən sonra əbədi əzab çəkəcəkləri yer. <Xortdan:> Nagah xəyalıma cəhənnəm düşdü. Ə. H.. <Arvadı ustaya:> A kişi, ağanın . . dalınca o qədər adam gedəcək ki, onda qıl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifritə — is. və sif. <ər.> dan. Çox çirkin, bədheybət, bədləkər, kifir (qadın haqqında). İfritənin biridir. // Araqarışdıran, pislik edən, fitnəkar qadın haqqında. Elə qarı qapını örtcək dəyişilib oldu bir küpəgirən ifritə, cadu. (Nağıl). O ifritə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Olsen Gang — Danish Olsen Gang in Valby (Nordisk Film) 1978 Olsen Ga …   Wikipedia

  • coupe — 1. coupe [ kup ] n. f. • XIIe; lat. cuppa → cuve 1 ♦ Récipient à boire plus large que profond, reposant sur un pied. Coupe d argent, de cristal. Coupe antique. Coupe de vin, de ciguë. Coupe rituelle. ⇒ calice, ciboire, 1. vase; patère. La coupe… …   Encyclopédie Universelle

  • coupé — 1. coupe [ kup ] n. f. • XIIe; lat. cuppa → cuve 1 ♦ Récipient à boire plus large que profond, reposant sur un pied. Coupe d argent, de cristal. Coupe antique. Coupe de vin, de ciguë. Coupe rituelle. ⇒ calice, ciboire, 1. vase; patère. La coupe… …   Encyclopédie Universelle

  • Olsenbande — Die Olsenbande in Kopenhagen (Valby) bei Nordisk Film 1978 Unter dem Titel Olsenbande werden vierzehn dänische Kriminalkomödien zusammengefasst. Die von 1968 bis 1998 entstandenen Filme erzählen von den immer neuen Versuchen dreier Krimineller,… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”